Beschikbare plaatsen: 50

Activiteit details

Start op:09-01-2018 20:30
Locatie:Bi-j Le-nie

Omschrijving

 

Tijdens de jaarvergadering wordt het jaar van Buurtschap Kruisstraat besproken,

Hieronder verstaan we de notulen van vorig jaar, jaarverslag 2017, Financieel verslag met

benoeming nieuw lid kascommissie, aftredend bestuurslid en benoeming nieuw

bestuurslid, verslag buurtkamp 2017, algemene mededelingen en rondvraag.

Voor aanwezige leden is er de gelegenheid om de contributie te betalen.

De contributie voor 2018 bedraagt € 17,50 per gezin. 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

 

Bij voorbaat dank,

 

Het bestuur van Buurtschap Kruisstraat.