Beschikbare plaatsen: 173

Activiteit details

Inschrijven mogelijk tot:28-02-2019
Start op:01-01-1970
Eindigt op:28-02-2019

Omschrijving

 Contributie 2019 buurtschap Kruisstraat

 

De contributie voor 2019 bedraagt € 17,50 per gezin. 

Wij verzoeken u dit bedrag voor 14 januari 2019 te voldoen. 

Via de website www.buurtschapkruisstraat.nl kunt u de contributie via IDEAL betalen.

U kunt het bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL 60 RABO 013.55.868.36 o.v.v. naam en adres.

Dit laatste is belangrijk omdat er binnen de buurt meerdere families met dezelfde naam lid zijn. 

U kunt de contributie ook contant betalen bij een van de bestuursleden of tijdens de jaarvergadering op 14 januari a.s.

om 20:30 uur bij cafe-zaal Le-nie. 

 

Bij voorbaat dank,

 

Het bestuur van Buurtschap Kruisstraat.